Onderhoud

Onderhoud van de zonwering is erg belangrijk voor een goede werking en uitstraling van het product. Regulier en periodiek onderhoud verlengt de levensduur van zonwering. Goed onderhouden zonwering zal al snel een kostenefficiëntier product blijken dan zonwering waarbij dit niet gebeurt.

Storingen zijn uiterst vervelend en komen altijd ongelegen. Zonweringinstallaties vormen hierop geen uitzondering. Na een barre winterperiode met alle mogelijke weersinvloeden is een onderhoudsbeurt noodzakelijk. Het is niet alleen noodzakelijk voor een goede werking van uw zonwering. Het verlengt ook nog eens aanzienlijk de levensduur.

De eerste zonnestralen in een nieuw seizoen zijn nogal hinderlijk vanwege de laaghangende zon. Een goed onderhouden zonweringinstallatie werkt dan feilloos als u hem weer nodig hebt.
Het zorgt dus voor prettige werkomstandigheden en verhoogt het bedieningsgemak.
Wanneer wij uw zonwering in onderhoud hebben, kunt u er zeker van zijn dat uw installatie het gehele jaar goed functioneert. En ‘last but not least’ het is kostenbesparend omdat het vervanging en de daarmee gepaard gaande kosten uitstelt.

B2 Buitenleven & Zonwering heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in het onderhoud van bestaande zonwering. Wij hebben voor het compleet uitvoeren van speciaal onderhoud een concept ontwikkeld dat u op dit gebied volledig ontzorgt.

Wij noemen dit het langer behoud door onderhoud-concept.

Dit ziet toe op totaalonderhoud van alle soorten (buiten)zonwering voor: Appartementengebouwen, kantoorgebouwen, zorginstellingen, bedrijfsgebouwen etc.Het langer behoud door onderhoud-concept levert u  de volgende voordelen op:

 • Continu goede werking van uw zonwering.
 • Aanzienlijke verlenging van de levensduur.
 • Onderzoek wijst uit dat goed onderhoud kostenbesparend is.
 • Directe service bij onverwachte storing.
 • Er worden geen voorrijkosten berekend.
 • Overzichtelijkheid van de jaarlijks te verwachten kosten.
 • Geen verrassingen van hoge kosten bij onverwachte storingen.
 • u ontvangt vooraf een prijslijst van vervangingsonderdelen.
 • Na iedere servicebeurt ontvangt u een rapportage met   eventuele aanbevelingen.

Hoe werkt het? Het begint met een grondige inspectie van uw zonwering een zgn. 0–meting. Tijdens de inspectie wordt de staat van uw zonwering zorgvuldig beoordeeld op de juiste werking en deugdelijkheid. Ook wordt er wordt beoordeeld op zichtbare afwijkingen, zoals los zittende onderdelen. Daarnaast wordt ook op vervuiling gelet. Wat volgt is een uitgebreide rapportage waarin niet alleen evt. gebreken worden vermeld, maar indien nodig worden ook preventieve maatregelen aanbevolen. Vervolgens worden de geconstateerde gebreken deskundig hersteld en vervuiling grondig gereinigd. Waarna de installatie door B2 Buitenleven & Zonwering wordt opgenomen in het onderhoudsplan. Dit betekent dat wij de goede werking ervan voor het gehele jaar garanderen, mits het uiteraard is gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften.

Mocht er zich toch onverwacht een storing voordoen dan wordt u direct geholpen.  En als er zich geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan is dit uiteraard zonder bijkomende kosten.
Tijdens de uitvoering van het periodiek onderhoud wordt materialen en evt. materieel gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de kosten hiervan overzichtelijk blijven, onderscheiden we 4 soorten:

 • Onderhoudsmaterialen. Deze worden geacht te zijn inbegrepen in de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan smeermiddelen, reinigingsmiddelen, bevestigingsmaterialen, poetsdoeken en overig kleinmateriaal.
 • - Verbruiksmaterialen. Dit zijn kleine onderdelen die als gevolg van normale slijtage regelmatig vervangen dienen te worden. U kunt denken aan bijv. bedieningsband van een screen. Kosten zijn vooraf vastgelegd en maken deel uit van de overeenkomst.
 • Vervangingsmaterialen. Dit zijn grote onderdelen die vervangen moeten worden. Kosten hiervoor worden u vooraf opgegeven. Deze maken echter geen deel uit van de overeenkomst.
 • Materieel. Deze kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de overeenkomst. Dit zijn de kosten die worden getroffen om bijv.  de veiligheid te garanderen voor u, uw bezoekers en onze monteurs. Het gaat om bijv. een hoogwerker, klimmateriaal, afzetmaterialen en overig materieel.

Kiest u voor periodiek-onderhoud dan kiest u voor zekerheid, gemak en kosten besparen. B2 Zonwering helpt u graag verder. U kunt nu uw onderhoudswerk met slechts één telefoontje volledig verzorgd onderbrengen.

B2 Enschede regelt uw zonwering onderhoud in heel Nederland

Neem contact met ons op wij informeren u graag over de mogelijkheden

U kunt ons uiteraard ook bellen op +31 (053) 720 08 50 of u kunt ons ons mailen: info@muesgroep.nl

Comments are closed.

WhatsApp chat